Wizerunek firmy kluczem do sukcesu.

Według przeprowadzanych badań ostatnio wzrasta wymiernie znaczenie wizerunków branżowych. Klienci w wielu przypadkach opierają swoje decyzje i wybory właśnie na wizerunku danej firmy. Nic dziwnego, że przy ustalaniu biznesplanów i dalekosiężnych założeń marketingowych, coraz większą uwagę przedsiębiorcy przykładają do wizerunku własnej firmy.

Wizerunek firmy a jej powodzenie

Jedną z podstawowych zasad marketingu jest to, że wizerunek marki (firmy) jest ważnym wyznacznikiem zachowań zakupowych. Będą na to wpływać czynniki które wywodzą się z wewnętrznej tożsamości firmy (jej status na rynku, staż i doświadczenie w danej branży) , a także czynniki zewnętrzne, wynikające z motywów i doświadczeń tych, którzy postrzegają markę i biorą ją pod ocenę. Na wizerunek firmy składa się więc cały zespół mocno zakotwiczonych, skondensowanych i ocenianych w świadomości ludzi skojarzeń z daną marką, przedsiębiorstwem czy zakładem produkcyjnym.

Pozytywny wizerunek firmy przekłada się oczywiście na jej powodzenie na rynku oraz sukcesy sprzedażowe. Dbałość zatem o to jak postrzegana jest firma, wpływa na jej dalszy rozwój i wysokie zyski. Właśnie ten zaznaczony związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wizerunkiem a powodzeniem determinować winien poczynania właścicieli firm w kreśleniu planów na przyszłość.

Skuteczne budowanie wizerunku firmy

Przede wszystkim niezbędne jest nakreślenie ogólnej misji danej firmy i bardziej szczegółowej wizji, w jakim kierunku należy się rozwijać, biorąc pod uwagę strategię marketingową i określenie wizerunkowej identyfikacji. Obecnie, w XXI wieku, kolosalne znaczenie w tym względzie będzie miał oczywiście internet, dający możliwość szerokiej reklamy danej marki (firmy), bliższego kontaktu z klientem i wirtualnej sprzedaży. To jak postrzegają przedsiębiorcę klienci w sieci ma większe znaczenie dla biznesowego sukcesu niż można by przypuszczać.

Określenie i zaprezentowanie atrakcyjnego logo firmy oraz rozpowszechnianie danych o niej za pomocą przygotowanych wizytówek lub kampanii reklamowych w prasie, radiu, telewizji oraz wspomnianym internecie, z pewnością także umocni wizerunkową rozpoznawalność. Nawet jednolite uniformy pracowników niosą ze sobą ten niezbędny element kreujący identyfikację firmy. To właśnie komunikacja wizerunkowa ma kolosalne znaczenie w dotarciu do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą się stać już niedługo nowymi klientami.

Podsumowanie

Dbanie o wizerunek marki zaowocuje z pewnością wzrostem zaufania społecznego i wpłynie na powodzenie na rynku. Zgodnie ze starą maksymą „jak cię widzą, tak cię piszą”, nie można zaniedbywać tego istotnego aspektu w działalności firmy.

Redakcja nantech.pl