Z jakich elementów zbudowana jest nowoczesna linia galwaniczna?

W każdym przedsiębiorstwie zajmującym się pokrywaniem rozmaitych przedmiotów metalowych powłokami ochronnymi kluczową rolę odgrywa linia galwaniczna. To nic innego jak zespół ściśle ze sobą połączonych urządzeń o zróżnicowanym przeznaczeniu. Zostaną one wymienione i pokrótce scharakteryzowane w dalszej części artykułu. 

System transportowy oraz specjalne wanny jako podstawa linii galwanicznej

Galwanizacja odbywa się najczęściej w dużych zakładach przemysłowych świadczących usługi dla podmiotów z branży lotniczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, meblarskiej, maszynowej czy jubilerskiej. Umożliwia swobodne niklowanie, miedziowanie, chromowanie, cynkowanie, posrebrzanie, fosforowanie i anodowanie wybranych obiektów. Uzyskane dzięki niej warstwy pełnią przede wszystkim funkcję techniczną, ewentualnie dekoracyjną. Standardowa linia galwaniczna (wigal.pl) służąca do realizowania omawianego procesu technologicznego jest zazwyczaj w pełni zautomatyzowana, a jej kluczowy komponent to system transportu. Obejmuje on tor jezdny, transportery przystosowane do podawania wybranych materiałów, a także napęd gwarantujący płynną pracę i dokładne pozycjonowanie. Kolejny niezwykle ważny element linii to zestaw wanien wykonanych z tworzywa syntetycznego (np. polichlorku winylu bądź polietylenu), w których poszczególne metale poddaje się kąpieli w wodnym roztworze związków chemicznych. Każdy zbiornik posiada zarówno stalowe wzmocnienia (zabezpieczone przed korozją), jak i porządną izolację termiczną.

Pozostałe istotne mechanizmy linii galwanicznej

Oprócz wydajnego systemu transportowego i pojemnych wanien, nowoczesna linia zawiera również długi pomost obsługowy, stanowisko załadunkowo-rozładunkowe (w formie wózka z układem ryglowania), elektrody dostarczające prąd oraz suszarki komorowe przeznaczone do skutecznego eliminowania wilgoci. Dzięki tym ostatnim urządzeniom obiekty pokryte powłoką ochronną nadają się do niemal natychmiastowego użytku bezpośrednio po zakończeniu procedury. Oczywiście za sprawne funkcjonowanie całego systemu odpowiada dedykowane oprogramowanie komputerowe zintegrowane z licznymi sterownikami. W zależności od projektu, linia galwaniczna może być wyposażona w dodatkowe rozwiązania. Do najbardziej popularnych zaliczamy:

  • agregaty chłodzące 
  • filtry, pompki i separatory preparatów olejowych
  • instalacje wentylacyjne (nawiewne)
  • nośniki zawieszek lub koszy
  • stacje demineralizacji wody
  • rekuperatory ciepła 
  • dozowniki substancji chemicznych

Nie istnieje uniwersalna linia galwaniczna

Jeśli chcemy, aby pokrywanie obiektów metalowych chromem, cynkiem lub innym pierwiastkiem elektrochemicznym przebiegało w naszym zakładzie z optymalną wydajnością i bez uciążliwych zakłóceń, to linia galwaniczna powinna zostać koniecznie zaprojektowana przez fachowców dysponujących odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą. Z pewnością uwzględnią oni niezbędne wymogi techniczne i jednocześnie specyfikę danej branży. W naszym kraju nie brakuje profesjonalnych firm specjalizujących się stricte w tym właśnie zakresie.

Redakcja nantech.pl