Czym jest ochrona znaku towarowego?

Znak towarowy to znak, który umożliwia rozpoznanie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego. Znakiem towarowym może być słowo, symbol, zestawienie kolorów oraz sygnał dźwiękowy. Znak towarowy powszechnie nazywany jest logiem lub znakiem firmowym.

Wymogi, jakie spełniać musi znak towarowy

Znak towarowy musi spełniać dwa podstawowe wymogi, którymi są:
* komercyjne używanie znaku – jeśli prawa do znaku firmowego zostaną zastrzeżone, wówczas należy określić, jak dane przedsiębiorstwo będzie na nim zarabiać. Ważne jest, aby określić, do jakich towarów oraz usługi dany znak będzie używany,
* wyróżnienie się – aby marka była rozróżniana przez klientów, znak towarowy powinien wyróżniać się i być oryginalny i wyjątkowy. Żeby można było zastrzec znak firmowy, musi być on nieoczywisty i nie może zdradzać, co dane przedsiębiorstwo oferuje.

Jak zastrzec znak towarowy i kto może to zrobić

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zastrzec znak firmowy, jest złożenie wniosku do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Wniosek ten można złożyć osobiście lub wysyłając go pocztą.
Do wniosku należy dołączyć podanie, w którym opisanie będzie jakiego znaku towarowego dotyczy zastrzeżenie oraz jaką formę ma ono mieć.
Opis znaku może być fotografią. Trzeba pamiętać, aby każdy odrębny element znaku został opisany. Ważne jest także zaznaczenie linią ciągłą konturu znaku, a linią przerywaną kontur towaru, na którym umieszczony będzie znak towarowy. Jeśli znak towarowy zawiera efekty dźwiękowe, wówczas trzeba dołączyć je do podania.
Znak towarowy może być zastrzeżony przez osoby fizyczne, prawne oraz przez organ administracji rządowej lub państwową jednostkę organizacyjną, która działa w imieniu Skarbu Państwa.

Koszty zastrzeżenia znaku towarowego

Podstawowa opłata za zgłoszenie znaku firmowego wynosi 450 zł, jeśli znak jest w jednej klasie towarowej oraz 120 zł za każdą kolejną klasę towarową.
Po wydaniu decyzji administracyjnej trzeba zapłacić 400 zł za 10-letnią ochronę znaku towarowego będącego jedną klasą.
Po opublikowaniu informacji o udzieleniu prawa ochronnego i wydaniu świadectwa trzeba uiścić opłatę w wysokości 90 zł.

Ochrona znaku towarowego

Aby ochronić znak towarowy, należy go zastrzec. Znak firmowy chronić można w trzech procedurach, którymi są:
– krajowa – polega na złożeniu wniosku w rejestrze krajowym,
– regionalna – wniosek składa się w urzędzie regionalnym,
– międzynarodowa – można objąć ochroną wybraną część krajów.
Świadectwo rejestracji jest potwierdzeniem, że jest się właścicielem marki i pozwala na stosowanie znaczka® przy firmowym logo.

Redakcja nantech.pl