Czym jest karta kierowcy i do czego służy?

Karta kierowcy jest imiennym dokumentem, który musi posiadać każdy kierowca prowadzący samochód wyposażony w tachograf cyfrowy, jeśli masa pojazdu przekracza 3,5 tony podczas przewozu towarów lub gdy auto zarejestrowane jest do przewożenia osób w liczbie większej nić 9 włącznie z kierowcą.

Karta kierowcy – do czego służy?

Karta kierowcy służy do zidentyfikowania kierowcy. Za jej pomocą rejestrowany jest czas i przebieg trasy i wszystkie czynności przez niego dokonywane. Kierowca może mieć jedną kartę, która jest jego własnością, wydaną imiennie. Nie wolno jej nikomu pożyczać i należy jej pilnować. Nie zostawiać w samochodzie, gdy przebywają w nim inni ludzie. Karta kierowcy nie jest zastąpieniem prawa jazdy. Na karcie znajdują się informacje o kraju rejestracji. Jest na niej data wydania i jej ważność, imię i nazwisko kierowcy, data urodzenia oraz numer prawa jazdy. Oczywiście na karcie znajduje się data, czas i przejechany dystans oraz zmiany aktywności.

Karta kierowcy wniosek

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. W Polsce składa się do go Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Do wniosku należy dołączyć kopię prawa jazdy, fotografię kierowcy. Należy także uiścić opłatę za wydanie karty i dołączyć dowód opłaty. Wydanie karty kierowcy kosztuje 172,20 groszy. Na wydanie karty czeka się nie dłużej niż 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Jeśli karta została uszkodzona lub zgubiona to należy niezwłocznie wystąpić o kartę zastępczą w ciągu 7 dni kalendarzowych. Karta zastępcza wydawana jest w ciągu 8 dni roboczych.

Czy karta kierowcy wydawana jest na określony czas?

Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat. Oczywiście, jeśli kończy się termin prawa jazdy, to karta posiada termin ważności taki sam, jak w przypadku terminu ważności prawa jazdy. Oczywiście po upłynięciu ważności karty można ubiegać się o jej przedłużenie w taki sam sposób, jak w przypadku pierwszego wniosku o kartę kierowcy. Taki wniosek składa się nie wcześniej niż 60 dni przed upłynięciem ważności karty. Jeśli karta będzie nieważna, nie będą przestrzegane reguły dotyczące czasu i aktywności podczas jazdy lub kierowca nie będzie posiadał w ogóle karty to grożą mu za to sankcje. Przykładowo za posługiwanie się kartą wydaną na kogoś innego grozi mandat w wysokości 3000 złotych. Mandat taki może zostać nałożony nie tylko na kierowcę, ale także na firmę, która go zatrudnia. Jeśli na karcie nie są rejestrowane aktywności, prędkość pojazdu lub przebyta trasa to mandat może wynieść 2000 złotych.

Redakcja nantech.pl