Angielski w pracy – jakie należy mieć umiejętności

Język angielski jest językiem urzędowym i przydaje się w pracy podczas wielu sytuacji. Mimo tego, że szukamy pracy w Polsce język ten, przydaje się podczas tworzenia różnych projektów. Pracodawcy wymagają, aby pracownicy doskonalili swoje umiejętności językowe.

Język angielski – klucz do zdobycia dobrej pracy

Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę znajomość języka angielskiego jest jednym z podstawowych wymogów. Czasem zdarza się, że w ogłoszeniach podane jest, by kandydat znał angielski i drugi mniej znany język, którego znajomość jest w niektórych firmach nagradzany premią.
Osoby znające język angielski osiągają większe zarobki niż pracownicy posługujący się tylko językiem polskim. W wielu przedsiębiorstwach organizowane są kursy językowe mające na celu doszkolenie pracowników i umożliwiające im zdobycie nowych kwalifikacji. Kursy te korzystnie wpływają na wydajność pracowników oraz działanie przedsiębiorstwa.
Kursy organizowane są w szkołach językowych lub w firmie gdzie zapraszany jest korepetytor. Dzięki takim kursom pracownicy podnoszą kwalifikacje i mają możliwość rozwoju. Jeśli jednak nauka języka odbywa się samodzielnie, wówczas to pracownik opłaca sobie korepetytora lub zapisuje się do szkoły językowej. Może on także skorzystać z kursów online lub uczyć się samodzielnie w zaciszu domowym z książek, internetu lub specjalnych samouczków.

Dlaczego i gdzie angielski jest ważny?

Język angielski, jakim posługują się pracownicy, może różnić się od tego, czego uczyli się w szkole, a jest to uwarunkowane branżą, w jakiej pracują. Nauka języka w szkole opiera się na podstawowych zagadnieniach oraz słówkach i zwrotach, a także gramatyce.
Podstawowa wiedza z języka angielskiego jest bardzo przydatna w życiu codziennym, ale różni się ona od tak zwanego office english, który jest potrzebny w pracy. Najczęściej język ten używany jest podczas rozmów telefonicznych, a także w pismach oraz mailach. Często pracownicy wykonują różnego rodzaju prezentacje, które muszą być stworzone w języku polskim i angielskim, kiedy to przedsiębiorstwo współpracuje z kontrahentami z zagranicy.
Język angielski w pracy jest wymagany nie tylko na stanowisku recepcjonistki czy innego pracownika biurowego, który to musi biegle posługiwać się tym językiem. Osoby pracujące na magazynie oraz na produkcji czy innym stanowisku znające język angielski reprezentują sobą motywację do pracy, a także chęci do rozwoju.
W bankach, sklepach oraz innych miejscach użytku publicznego pracownicy muszą umieć dogadać się z osobą zza granicy, a ich angielski powinien być ściśle związany z branżą, w jakiej pracują.

Redakcja nantech.pl